REGRESING®home
Bogusław Kałuski: Rekomendacja konsultacji

Polecam sesje regresingowe.

Indywidualne spotkania trwają najmniej 2 godziny i kosztują około 70 zł za pierwsze 2 godziny i podobnie lub nieco mniej  za każdą następną godzinę.

Odbywają się też zajęcia grupowe. 

  1. Z regresingu można korzystać od 18 roku życia lub od 16 za zgodą rodziców.
  2. Jednorazowe sesje mogą dawać co najwyżej pogląd o metodzie. Efektów można spodziewać się po najmniej kilku spotkaniach, w odstępach około tygodniowych lub miesięcznych.
  3. Wskazane jest zapoznać z książkami i artykułami na temat regresingu.
  4. Sesje prowadzone są indywidualnie lub można wziąć udział w warsztatach grupowych prowadzonych przez inne osoby, gdzie część zajęć, jak ćwiczenia i wykłady, odbywą się w grupach, a sesje odbywają się indywidualnie.
  5. Jeśli zażywało się narkotyki lub jakiekolwiek środki psychotropowe, nawet w bardzo małych ilościach, to z regresingu można korzystać dopiero po całkowitym odstawieniu tych substancji. Musi upłynąć najmniej 6 miesięcy od ostatniego zażycia narkotyku i najmniej 3 miesiące od ostatniego zażycia leku psychotropowego. Do tego czasu można pisać afirmacje i modlić się.

Istnieje oficjalna lista regreserów, tj. osób, które przeszły trening i prowadzą sesje regresingowe.

10.12.2005, 21.08.2010

Kontakt