REGRESING®home
Bogusław Kałuski:
Informacje o metodzie regresingowej

Przeróżne schematy myślenia, odczuwania i działania (zwane również wzorcami) są w naszej psychice mocno zakorzenione i rozpowszechnione. Część wydaje się być odziedziczona [genetycznie], część została nabyta niemal mechanicznie [w interakcji społecznej], część w zaś w drodze zamierzonej nauki. Poprzez powszechne oddziaływanie powodują one, że wszystko tak dalece ma ich koloryt, że wydaje się nam naturalne czy odpowiednie. Wpływają one niepostrzeżenie na nasze działania, powodując, że z czasem mamy pewien swoisty styl życia, lepszy lub gorszy, skuteczny albo nie, uciążliwy czy nawet bolesny. Podświadome wzorce nasycają również nasze emocje i dlatego zdarza się, że popadamy w przeżywanie niechcianych nastrojów, przykrych dla nas lub dla otoczenia. A wreszcie, wzorce te tak modyfikują nasze myślenie, że nasze błędy są dla nas niedostrzegalne albo nawet wydają się nam czymś właściwym.

Podprogowe wzorce mogą być podczas specjalnych sesji oddechowych wydobywane na wierzch i świadomie wyłączane. W efekcie takiego postępowania zachowujemy zdrową pamięć o wszystkim, co się w naszej przeszłości działo, a uwalniamy się od przymusu czy skłonności do działania w jakiś określony sposób. W szczególności uwalniamy się od niechcianego powtarzania błędów, jak np. ciągłe dobieranie sobie kiepskiej pracy czy kolejnego toksycznego partnera.

Wielką zaletą tej metody jest to, że cały proces pracy z przeszłością [ewentualnie z obrazami symbolicznymi? przeszłości] odbywa się całkowicie świadomie. [W szczególności trzeba podkreślić, że nie są stosowane jakiekolwiek hipnozy.]  Następnie, w miejsce wzorców dezaktywowanych, można i należy wprowadzać inne, wybrane w sposób przemyślany i zamierzony. Ma to na celu zatrzymanie procesu przypadkowego wypełniania podświadomości, nawracającej lękowo do dawnych, „sprawdzonych” schematów.

Na metodę składa się wiele elementów, obecnych także w znanych systemach myślowych, duchowych oraz w procesach terapeutycznych. Ich połączenia dokonał Leszek Żądło, wprowadzając również własne, oryginalne elementy.  

Regresing jest metodą samodzielną i skuteczną bez posiłkowania się innymi systemami. 

Regresing jest metodą radykalną, ponieważ zakłada, że człowiek jest istotą wolną, podejmującą decyzje w sposób świadomy, nawet jeżeli potem je zapomina. Jest też metodą poważnego podejścia do człowieka. Zakłada bowiem, że człowiek ponosi całkowitą odpowiedzialność za swą aktywność. Zakłada też, że wszystkie decyzje mogą być zmienione i poprawione, co umożliwia wprowadzenie do życia nowego porządku.  I to jest optymizm tej metody.

[Można powiedzieć, że regresing jest jak badanie stawu pokrytego rzęsą. Powinno być oczywiste, że w jego wyniku, tj. zorientowawszy się w jego zawartości, możemy żyć poza stawem, a nie w stawie, nie w laboratorium.]

Są osoby, które posiadają nadzwyczajne zdolności dostrzegania wszystkiego, co dzieje się w świecie zewnętrznym lub wewnętrznym - jest to dar przeżywania. Są osoby, które mają dar wyrażania swoich przeżyć oraz intersubiektywnego przekazywania ich innym osobom - jest to dar komunikacji (czasem artystycznej).  Są osoby, które wyraźnie wiedzą, co robią, czują, myślą i czego chcą - jest to dar jasnej świadomości. Są osoby, które bezinteresownie potrafią i mają z kim być - jest to dar przyjaznego bycia. Są też osoby, które potrafią przejść od punktu A do punktu B, bez pozostawania jedną nogą w punkcie A, bez rozdzierania się, bez trwania pomiędzy - jest to dar zmiany. - Tak naprawdę trzeba nam wszystkich tych darów czy umiejętności.

Uzdrowienie przeszłości, uzdrowienie związków, ustanowienie jasnych reguł, ułożenie planu działania - to obszary, którymi regresing zajmuje się w sposób metodyczny.

Regresing nie jest stosowany dla osób biorących leki psychotropowe oraz inne środki zmieniające stan świadomości, jak narkotyki. Stosowanie jest możliwe po dłuższym okresie abstynencji. - Dalsze informacje u regreserów.

10.12.2005, 21.08.2010, 27.02.2012, [23.01.2021]

Kontakt